1/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง

 

-วิทยากร และที่ปรึกษาด้านการตลาด การขาย การบริการ กลยุทธ์ธุรกิจสำหรับ AEC 

และการพัฒนาศักยภาพองค์กร ภาครัฐและเอกชนชั้นนำ

 

Email : aj.narathip@gmail.com, 081-9111924, 062-626-6242 , 083-508-0299

 

Line ID : goodygiddu     Fanpage : Goody Business Talk 

 

ส่วนหนี่งองค์กรที่ได้เข้าบรรยาย

 

ส่วนหนึ่งขององค์กรที่อาจารย์นราธิปได้รับเชิญเป็นวิทยากร  

 

ด้านการเป็นวิทยากร พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการตลาด ด้านการขาย ด้านการบริการ ด้านความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการเป็นวิทยากร (Train the Trainer) เทคนิคการนำเสนอ การพัฒนาด้านการสื่อสาร เป็นต้น

-         สำนักพระราชวัง

-         พระตำหนักจักรีบงกช

-         สภากาชาดไทย

-         หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส.) กระทรวงยุติธรรม

-         ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

-         การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

-         บ.ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

-         ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

-         โตโยต้า มอเตอร์ ไทยแลนด์ จำกัด

-         การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

-         สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

-         บ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCG Packaging)  

-         บ.ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

-         บ.ซีพีแรม จำกัด 

-         บ. อิตัล ไทย จำกัด (มหาชน)

-         นิตยสาร BrandAge

-         กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

-         สำนักบริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-         บ.กสท.โทรคมนาคม จำกัด (CAT Telecom) (มหาชน)

-         บ.นิสสัน มอเตอร์ จำกัด

-         ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

-         ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

-         ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

-         ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

-         ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 

-         บ.ทีโอที จำกัด (มหาชน)

-         บ.AEON ธนสินทรัพย์ (มหาชน)

-         บ.อยุธยา แคปปิตอล ออโตลีส จำกัด (มหาชน) (KrungSri Auto)

-         บ. King Power จำกัด

-         Central Marketing Group (CMG)

-         การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

-         สถาบันจอห์น โรเบิร์ต พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

-         สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

-         สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA)

-         สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (ISO) 

-         สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข

-         สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดและขนาดย่อม (สสว.)

-         Fujitsu (Thailand)

-         ศูนย์การค้ามาบุญครอง (MBK)

-         ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค

-         บ.บริดจสโตน

-         บ. ทีทีแอนด์ที (TT&T) จำกัด (มหาชน)

-         บ.เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

-         บ.โอเชียนกลาส จำกัด

-         บ. Geodis Wilson จำกัด

-         บ. Demo Power จำกัด 

-         บ. DEP Engineering จำกัด

-         โรงเรียนบางกอกพัฒนา International School

-         บ.ไทยโอชูก้า จำกัด (Thai Otsuka) 

-         บ.Scania

-         บ.มิชลิน

-         บ.สยามไดกิ้น เซลล์ จำกัด

-         บ. Honda Access จำกัด

-         บ.เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด (AP Honda)

-         บ.เนสท์เล่ (ประเทศไทย) (Nestle’)

-         บ.เอปสัน (ประเทศไทย) (Epson)

-         บ.ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด (TCC Technology) ในเครือไทยเบฟเวอเรจ

-         บ.เมอร์ค (ประเทศไทย) จำกัด (MERCK)

-         บ.เรียล แอสเสท (Real Asset) จำกัด (มหาชน)

-         บ.PATRA Porcelain จำกัด

-         บ.พีเจนท์ อินดัสทรีส์ ประเทศไทย จำกัด

-         บ.อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น จำกัด

-         สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

-         บ. BOSCH ประเทศไทย 

-         บ.โกลเด้นฟูํดส์ สยาม จำกัด

-         บ.วินเนอร์ กรุ๊ป จำกัด

-         บ. Apple Auto Auction จำกัด 

-         สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

-         โรงพยาบาลซานเปาโล

-         บริษัท บุญศิริ โฟรเซ่นส์ จำกัด

-         บริษัท WaterNet จำกัด (มหาชน)

-         โรงแรมศรีสวัสดิ์ รีสอร์ท

-         บ.ไทยอินโด จำกัด

-         บ.ไทยเนโกโร จำกัด 

-         บ.แพนราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

-         บ.ครีเอท อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (Create Intelligence)

-         สโมสรนักลงทุน (Investor Club) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

-         สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย (MFA) 

-         สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย

-         สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

-         กรมวิชาการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

-         กระทรวงการต่างประเทศ

-         กระทรวงอุตสาหกรรม

-         กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

-         กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

-         กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

-         สศร. กระทรวงวัฒนธรรม

-         สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ

-         อุทยานการเรียนรู้ TK Park

-         สำนักงานบริหารและจัดการองค์ความรู้ (OKMD)

-         ศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-         สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-         สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

-         บ.สุรพลฟู้ดส์ จำกัด

-         บ.โฮย่า เลนซ์ จำกัด

ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs  OTOP  และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว  :: วิทยากร หัวข้อการตลาด การตลาด 4.0 การตลาดสมัยใหม่ การตลาดดิจิทัล การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน การจัดการและบริหารธุรกิจค้าปลีก การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)  การขายสมัยใหม่ การบริการยุคใหม่สำหรับผู้ประกอบการ การบริหารธุรกิจครอบครัว การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ เป็นต้น

-         โครงการ "พอแล้วดี" มูลนิธิมั่นพัฒนา สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

-         กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

-         ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

-         ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

-         ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

-         ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

-         ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

-         ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

-         ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

-         สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง กระทรวงอุตสาหกรรม

-         สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย กระทรวงอุตสาหกรรม

-         สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย กระทรวงพาณิชย์

-         สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

-         สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

-         สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

-         สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

-         สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

-         สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

-         สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

-         สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

-         สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

-         สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

-         สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

-         สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

-         สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

-         สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

-         สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

-         ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จ.นครนายก กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

-         ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จ.ชลบุรี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

-         สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด

-         สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง (จัดโดยกองเผยแพร่ความรู้การท่องเที่ยว)

-         สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี

-         โครงการน้ำพุร้อนสันกำแพง ในพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ (จัดโดยฝ่ายลงทุนธุรกิจท่องเที่ยว  ททท.) 

-         สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ บ.แบรนด์ยัง

-         สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพะเยา ร่วมกับ บ.แบรนด์ยัง

-         สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดแพร่ ร่วมกับ บ.แบรนด์ยัง

-         สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดน่าน ร่วมกับ บ.แบรนด์ยัง

-         กลุ่มเกษตรกร Inno Farm จังหวัดระยอง

-         มูลนิธิรักษ์บ้านเกิด (ปั้นแบรนด์เกษตรให้ปัง) 

-         สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

-         บริษัทอินทัช (โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร)

    

 

อาจารย์พิเศษ / วิทยากร ในสถาบันการศึกษา

-         หลักสูตรปริญญาโท MBA (Marketing) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

          (วิทยากรบรรยายหัวข้อ Channel Development and B2B Marketing) 2559

-         ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2556 

-         หลักสูตรปริญญาโท MBA (CEO MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์กรุงเทพ 2558

          (วิทยากรบรรยายหัวข้อ Creative Marketing)

-         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน - อาจารย์พิเศษวิชา Marketing Research 2559

-         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เทเวศร์

          (อาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทสาขา IMC วิชา Seminar in IMC) 2557-2559

-         มหาวิทยาลัยศิลปากร (อาจารย์พิเศษวิชา Project Feasibility คณะ ICT) 2558 - 2559

-         มหาวิทยาลัยศิลปากร (อาจารย์พิเศษวิชา Entertainment and Music Marketing) 2558-2559

-         มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (อาจารย์พิเศษวิชา International Business Managment คณะบริหารธุรกิจ) 2557

-         มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (อาจารย์พิเศษ วิชา Stakeholder Insight and Analysis คณะนิเทศศาสตร์) 2558

-         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตธัญบุรี (อาจารย์พิเศษ วิชา Promotion Management) 2558

-         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตธัญบุรี (อาจารย์พิเศษ วิชา Marketing Research หลักสูตรนานาชาติ) 2558

-         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

-         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

-         มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

-         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

-         มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

-         มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 

 

บรรยายและตัดสิน Event Marketing บ.AP Honda

-         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

-         สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

-         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

-         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต

-         มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

-         วิทยาลัยสารพัดช่าง ภุเก็ต

-         มหาวิทยาลัยทักษิณ หาดใหญ่ จ.สงขลา

-         วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จ.ขอนแก่น

ประวัติโดยย่อ : อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง

ที่ปรึกษา และวิทยากร การตลาด การบริการ การขาย ธุรกิจ AEC และการพัฒนาศักยภาพองค์กร ภาครัฐและเอกชน